Lantion röntgenkuvaus synnytysongelmien selvittämiseksi

Tanskassa tehdään skotlanninterrierin synnytysongelmiin liittyvää tutkimusta, jossa koiria mittaamalla ja röntgenkuvaamalla selvitetään rakenteellisten tekijöiden vaikutusta synnytysongelmiin. Koirat punnitaan ja mitataan sekä röntgenkuvataan lantio. Tähän mennessä tutkimuksissa on löydetty korrelaatio synnytysongelmien ja lantion rakenteen / nartun koon välillä. Rotua on Tanskassa vähän, joten koiria tarvitaan tutkimukseen muistakin maista.

Skotlanninterrierikerho on päättänyt osallistua tutkimukseen maksamalla 50 euroa/tutkimus kerhon jäsenten omistamien, synnyttäneiden narttujen lantion röntgenkuvauksesta. Röntgenkuvat sekä tiedot koiran mitoista ja kuvauksesta pyydetään lähettämään Skotlanninterrierikerhon jalostustoimikunnalle (mervi.makipaa(at)kolumbus.fi).

Ohjeet skotin mittaamiseen: External measuremets of the Scottish Terrier

Ohjeet röntgenkuvien ottamiseen: How to obtain x-rays for pelvic measurements

 

Skotska terrierklubben