Rotumääritelmä ja sen tulkinta -luento 27.6.2020

Päivitys 22.5.2020 ’Rotumääritelmä ja sen tulkinta’ – luento järjestetään vuosikokouksen yhteydessä lauantaina 27.6.2020 klo 14:30 Helsingissä Marjaniemen siirtolapuutarhan kerhotiloissa.

Skotlanninterrierikerho järjestää vuosikokouksen yhteydessä rodun kasvattajille, rodun kasvatusta suunnitteleville ja kaikille rodun harrastajille ja rodusta kiinnostuneille suunnatun koulutustilaisuuden. Nyt on luvassa odotettu ja kovasti toivottu luento.

Kansainvälisestikin korkealle arvostettu ulkomuototuomarimme ja rodun pitkäaikainen kasvattaja Veli-Pekka Kumpumäki tulee pitämään meille luennon, jonka aiheena on:

Skotlanninterrierin rotumääritelmä ja sen tulkinta
”Kuinka tunnistan skotin oikean rakenteen ja rotutyypin?”

Tilaisuus järjestetään vuosikokouksen jälkeen ja se on samalla koulutustilaisuus rodun uusille tuomarikokelaille. 

Aika: 27.6.2020 klo 14:30
Paikka: Marjaniemen siirtolapuutarhan kerhotila
Osoite: Tulisuontie 10 B, 00930 Helsinki.

Tervetuloa perehtymään syvällisemmin skotin rakenteeseen ja rotumääritelmän tulkintaan!

Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumiset: Maarit Kultala, puh. 040 704 8958 tai sähköposti quineveres@hotmail.com

Tervetuloa vuosikokoukseen ja luennolle!  

Tavataan Helsingissä!

Vuosikokous 27.6.2020 Helsingissä

Päivitys 22.5.2020: Skotlanninterrierikerhon vuosikokous pidetään lauantaina 27.6.2020 klo 13.00 Marjaniemen siirtolapuutarhan kerhotiloissa, osoite Tulisuontie 10 B, 00930 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  • Toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna.
  • Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
  • Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle.
  • Toimintasuunnitelman ja jäsenmaksun suuruuden hyväksyminen.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet.
  • Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet.
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  • Sääntömuutosehdotus Vuoden Skotti-kilpailuihin.
  • Käsitellään muut mahdolliset hallituksen vuosikokoukselle tuomat asiat. Näistä tiedotetaan viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta kerhon verkkosivulla (Skotlanninterrierikerho ry:n sääntöjen 9§ mukaisesti).

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokousvuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tervetuloa!

Skotska terrierklubben