Terveyskysely

Kennelliitto on keväällä 2019 avannut kaikille roduille tarkoitetun terveyskyselyn. Kyselyyn pääset tästä linkistä: Kennelliiton terveyskysely.

Skotlanninterrierikerho toivoo, että myös skottien omistajat vastaisivat tähän kyselyyn. Voit vastata kaikkien nykyisten kuten myös edesmenneiden skottiesi osalta. Kyselyllä pyritään kartoittamaan rodun terveydentilaa ja tunnistamaan rodussa huomiota vaativat terveysasiat.

Kennelliitto koostaa vastauksista tilastoja; koirakohtaisia tietoja ei luovuteta eteenpäin. Rotuyhdistys saa Kennelliitolta rotukohtaisen yhteenvedon, kun sadan vastauksen raja menee rikki. Tilastoja käytetään jalostuksen tavoiteohjelman taustatietona ja ne julkaistaan jäsenistön nähtäväksi kerhon nettisivulla ja Skotti-lehdessä.

Nyt kaikki mukaan vastaamaan terveyskyselyyn!
Kyselyn täyttämiseen menee vain noin 5 minuuttia.

Suuri kiitos jo osallistuneille!

Skotlanninterrierikerho toteutti vuonna 2015-2017 oman terveyskyselyn. Silloin saaduista vastauksista on koottu yhteenveto, joka löytyy tästä linkistä: Terveyskyselyn 2015-2016 tuloksia.

Terveisin
SKOTLANNINTERRIERIKERHO
Jalostustoimikunta

Skotska terrierklubben