Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Päivitetty 16.9.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Skotlanninterrierikerho ry – Skotska Terrierklubben rf, Helsinki

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Puheenjohtaja: Maarit Kultala, sähköposti: quineveres@hotmail.com

Jäsensihteeri: Mari Kiljunen, sähköposti: marijkiljunen@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Skotlanninterrierikerhon jäsenrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Skotlanninterrierikerhon jäsenyyden hoito ja ylläpito, kerhon jäsenlehden “Skotti” postitus

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • jäsennumero
  • jäsenyyslaji
 • jäsenmaksun suoritustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä sähköpostitse, verkkolomakkeella, puhelimitse tai muulla tavalla. Jäsenmaksun suorittamispäivämäärä ja summa saadaan pankista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilön nimi ja osoitetietoja, myös sähköpostiosoitteet, voidaan luovuttaa Suomen Terrierijärjestö-rotujärjestölle Terrilife-jäsenlehden postitusta varten, sekä Skotti-lehden postituksesta vastaavalle painotalolle.

TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SÄILYTYS, ARKISTOINTI, HÄVITTÄMINEN JA SUOJAAMINEN

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti jäsensihteerille.

Skotska terrierklubben