Vuoden Skotti -kilpailun säännöt

Skotlanninterrierikerho valitsee vuosittain

 • vuoden näyttelyskotin
 • vuoden skottiveteraanin
 • vuoden junioriskotin
 • vuoden skottipennun
 • vuoden jalostusskotin
 • vuoden skottikasvattajan
 • vuoden mejä-skotin
 • vuoden agility-skotin
 • vuoden rally-toko-skotin

Vuoden Näyttelyskotti -kilpailun säännöt

 1. Vuoden Näyttelyskotti –kilpailuun voi osallistua koira, jonka tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliitossa, omistajan tulee olla Skotlanninterrierikerho Ry:n jäsen ja jolla on vakituinen osoite Suomessa.
 2. Kilpailu käsittää kilpailuvuoden aikana Suomessa järjestetyt viralliset näyttelyt, epäviralliset pentunäyttelyt sekä Skotlanninterrierikerhon oman Open Show:n ja Black & White –näyttelyn.
 3. Mukaan lasketaan enintään kuusi (6) näyttelyä. Mikäli pisteet menevät tasan Vuoden Näyttelyskotti -kilpailussa, voittaa koira, jolla on enemmän ROP-tuloksia KV-näyttelyistä mukaan laskettujen kuuden (6) näyttelyn joukossa.
 4. Pisteet lasketaan kustakin näyttelystä ainoastaan korkeimman sijoituksen mukaan: ROTUKOHTAISET tai RYP- tai BIS-pisteet + koiramäärän mukaiset lisäpisteet. Lisäpisteet lasketaan vain virallisiin luokkiin (jun/nuo/avo/val/vet) osallistuneiden koirien määrän mukaan (taulukko 2).
 5. BIS-pisteet annetaan ryhmänäyttelyistä, kaikkien rotujen näyttelyistä (KR), kansainvälisistä näyttelyistä (KV), NORD-näyttelyistä. Yhdelle roturyhmälle tarkoitetusta ryhmänäyttelystä (Terrierien erikoisnäyttely) saa korkeintaan RYP-pisteet. Yhden rodun erikoisnäyttelystä (skottien erikoisnäyttely ja Open Show) saa ainoastaan rotukohtaiset pisteet.
 6. Pisteet laskee koiran omistaja itse ja toimittaa laskelman kerhon nimeämälle henkilölle vuoden viimeiseen päivään mennessä.
 7. Kymmenen parasta sijoitusta julkaistaan kerhon kotisivuilla ja Skotti-lehdessä.
 8. Suomessa järjestettävien Maailman Voittaja- ja Euroopan Voittaja -näyttelyiden tuloksista otetaan huomioon Vuoden Skotti -pisteissä vain ROP ja VSP. Pisteet lasketaan kuten erikoisnäyttelyssä, ROP 10 p, VSP 9p +koiramäärästä pisteet taulukon mukaan.

Pistetaulukko (taulukko 1):

Sijoitus

Ryhmänäyttely

KR -näyttely

KV/ NORD/ TerriERi -näyttely

Erikoisnäyttely/ Open show

BIS1

12

18

19

BIS2

11

17

18

BIS3

16

17

BIS4

15

16

RYP1

10

14

15

RYP2

9

13

14

RYP3

8

12

13

RYP4

7

11

12

ROP

5

6

7

10

VSP

4

5

6

9

PU/PN2

3

4

5

8

PU/PN3

2

3

4

7

PU/PN4

1

2

3

6

Lisäpisteet koiramääristä (taulukko 2):

Myös oma koira lasketaan mukaan.

1-5 koiraa

1

6-10 koiraa

2

11-15 koiraa

3

16-20 koiraa

4

21-25 koiraa

5

26-30 koiraa

6

31-35 koiraa

7

36-40 koiraa

8

41-45 koiraa

9

46-50 koiraa

10

51-55 koiraa

11

56-60 koiraa

12

61-65 koiraa

13

66-70 koiraa

14

yli 70 koiraa

15

Vuoden Skottiveteraani -kilpailun säännöt

 • Kohdat 1. – 3. sekä kohta 7. ovat samat kuin Vuoden Näyttelyskotti -kilpailussa.
 • Vuoden Skottiveteraani -kilpailuun huomioidaan veteraaniluokan laatuarvostelussa ERINOMAISELLA palkitut ja kilpailuluokassa sijoittuneet koirat taulukon 3 mukaan.
 • Koiramäärästä saa lisäpisteitä veteraaniluokassa kilpailleiden kumpaakin sukupuolta olevien koirien määrästä Taulukon 2. mukaan.

Pistetaulukko (taulukko 3):

Sijoitus

Ryhmänäyttely/ TerriEri

KR -näyttely

KV/ Nord-näyttely

Erikoisnäyttely/ open show

BIS1 VET

15

18

19

BIS2 VET

14

17

18

BIS3 VET

13

16

17

BIS4 VET

12

15

16

ROP-vet

6

8

10

12

VSP-vet

5

7

9

11

ERI2/vet

4

6

8

10

ERI3/vet

3

5

7

9

ERI4/vet

2

4

6

8

Vuoden Junioriskotti -kilpailun säännöt

 • Kohdat 1. – 3. sekä kohta 7. ovat samat kuin Vuoden Näyttelyskotti -kilpailussa.
 • Vuoden Juniori Skotti -kilpailuun huomioidaan junioriluokan laatuarvostelussa ERINOMAISELLA palkitut ja kilpailuluokassa sijoittuneet koirat taulukon 4 mukaan.
 • Koiramäärästä saa lisäpisteitä junioriluokassa kilpailleiden samaa sukupuolta olevien koirien määrästä taulukon 2 mukaan.

Pistetaulukko (taulukko 4):

Sijoitus

Ryhmänäyttely

KR-näyttely/ TerriEri

KV/ NORD -näyttely

Erikoisnäyttely/ Open Show

ERI1/jun

4

6

8

10

ERI2/jun

3

5

7

9

ERI3/jun

2

4

6

8

ERI4/jun

1

3

5

7

Vuoden Skottipentu –kilpailun säännöt

 • Kohdat 1. – 3. sekä kohta 7. ovat samat kuin Vuoden Näyttelyskotti -kilpailussa.
 • Vuoden Skottipentu -kilpailuun huomioidaan kunniapalkinnon (KP) saaneet pentuluokissa sijoittuneet koirat taulukon 5 mukaan.
 • Koiramäärästä saa lisäpisteitä pentuluokissa kilpailleiden kumpaakin sukupuolta olevien koirien määrästä taulukon 2. mukaan.

Pistetaulukko (taulukko 5):

Sijoitus

Ryhmä-/ Kr -/ TerriEri * -näyttely

KV/NORD -näyttely

Pentunäyttely

Erikoisnäyttely/ Open show

BIS1

16*

19

BIS2

15*

18

BIS3

14*

17

BIS4

13*

16

RYP1

15

RYP2

14

RYP3

13

RYP4

12

ROP-pentu

7

9

11

14

VSP-pentu

6

8

10

12

1/ ppen tai pen

5

7

9

10

2/ ppen tai pen

4

6

8

9

3/ ppen tai pen

3

5

7

8

4/ ppen tai pen

2

4

6

7

Vuoden Jalostusskotti -kilpailun säännöt

 • Kilpailu on tarkoitettu uroksille ja nartuille, jotka kilpailevat jälkeläistensä tuloksilla.
 • Mukaan lasketaan enintään viiden (5) jälkeläisen tulos Vuoden Näyttelyskotti -kilpailun pisteiden mukaan.
 • Koirien tulee olla ainakin kahdesta eri pentueesta.
 • Jalostuskoiran pitää olla suomalaisomistuksessa.
 • Kerhon nimeämä henkilö laskee tämän kilpailun pisteet Vuoden Näyttelyskotti –kilpailuun toimitettujen tulosten perusteella.

Vuoden Skottikasvattaja -kilpailun säännöt

 • Kohdat 1. – 3. sekä kohta 7. ovat samat kuin Vuoden Näyttelyskotti -kilpailussa.
 • Vuoden Skottikasvattaja -kilpailuun huomioidaan näyttelyt, joissa kasvattajaluokka on palkittu kunniapalkinnolla (KP) taulukon 6 mukaan.
 • Koiramääristä ei saa lisäpisteitä.

Pistetaulukko (taulukko 6):

Sijoitus

Ryhmänäyttely

KR-/ TerriEri -näyttely

NORD & KV-näyttely

Erikoisnäyttely/ Open show

BIS1 -kasv

12

14

15

17

BIS2 -kasv

11

13

14

16

BIS3 -kasv

10

12

13

15

BIS4 -kasv

9

11

12

14

ROP-kasv

7

9

11

2kp/ kasv

6

8

10

3kp/ kasv

5

7

9

4kp/ kasv

4

6

8

Vuoden MeJä-skotti-kilpailun säännöt

 1. Vuoden MeJä-skotti –kilpailuun voi osallistua ainoastaan koira, jonka omistaja asuu Suomessa ja joka on ollut kilpailuvuonna Skotlanninterrierikerhon – Skotska terrierklubben ry:n jäsen.
 2. Kilpailu käsittää kilpailuvuoden aikana Suomessa järjestetyt viralliset kokeet.
 3. Mukaan lasketaan enintään viisi (5) koetta.
 4. Pisteet lasketaan taulukon 7 mukaan. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee 1. tuloksien määrä.
 5. MEJÄ-mestaruuskokeeseen osallistujalle +1 lisäpiste tuloksesta riippumatta.
 6. Pisteet laskee koiran omistaja itse ja toimittaa laskelman kerhon nimeämälle henkilölle vuoden viimeiseen päivään mennessä.

Pistetaulukko (taulukko 7)

Palkinto

AVO-luokka

VOI-luokka

 1. palkinto

4

5

2. palkinto

3

3

3. palkinto

2

2

Vuoden Agility-skotti -kilpailun säännöt

Vuoden agility-skotin tittelistä kilpaillaan viidellä (5) vuoden aikana virallisista kilpailuista saavutetulla agilitykisatuloksella, joista yksi (1) voi olla hyppyradalta. Koiralla voi olla useampi, kuin yksi ohjaaja.

Pisteitä saa taulukon 8 mukaisesti kilpailussa saavutetun tuloksen perusteella tasoluokittain.

Jos kaksi tai useampi koira saa saman pistemäärän, voittaa ylemmässä luokassa kilpaileva koira.

Pistetaulukko (taulukko 8)

Virhepisteet enintään

3-luokka

2-luokka

1-luokka

0

30

20

10

5

20

10

5

10

10

5

3

15 tai enemmän

5

3

1

Vuoden Rally-toko -skotti -kilpailun säännöt

Vuoden rally-toko -skotin tittelistä kilpaillaan korkeintaan kolmella (3) koiran kokeessa saavuttamalla tuloksella. Pisteet lasketaan taulukon 9 mukaan. Jos useammalla koiralla on kokeista sama pistemäärä, voittaa korkeammassa luokassa kilpaileva koira. Jos useampi koira päätyy tasapisteisiin ja niiden kilpailuluokka on sama, voittaa paremman pistekeskiarvon saanut koira.

Pistetaulukko (taulukko 9)

ALO

AVO

VOI

MES

1-tulos

15

20

25

30

2-tulos

10

15

20

25

3-tulos

5

10

15

20

Pisterajat

1-tulos

90-100 p

2-tulos

80-89 p

3-tulos

70-79 p

Skotska terrierklubben