Aihearkisto: Jalostus

Kennelliiton terveyskyselyn tulokset

Terveyskyselyn tavoitteena ollut 100 vastauksen raja on nyt saavutettu ja meillä on Kennelliiton toimittama yhteenveto rodun tuloksista.

Lokakuun 16. päivään mennessä vastauksia kertyi kaikkiaan 134 skotista! Tämä on todella hieno vastausmäärä pieneltä rodulta. Suuret kiitokset teille kaikille vaivannäöstänne ja vastauksistanne!

Tästä linkistä löytyy yhteenveto skotlanninterrierien vastauksista: Kennelliiton terveyskyselyn tulokset

Terveyskysely on edelleen auki ja siihen voi yhä vastata. Samoin jo annettuja vastauksia voi täydentää, jos koiran terveydessä ilmenee jotain uutta. Saamme päivitetyn yhteenvedon Kennelliitolta noin kerran vuodessa.

Skotlanninterrierikerhon jalostustoimikunta kiittää kaikkia terveyskyselyyn vastanneita!

Terveyskysely

Kennelliitto on avannut uudistetun terveyskyselyn osoitteessa https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely

Skotlanninterrierikerhon jalostustoimikunta toivoo, että myös skottien omistajat vastaisivat tähän kyselyyn. Voit vastata kaikkien nykyisten kuten myös edesmenneiden skottiesi osalta. Erityisesti toivomme vastauksia vuoden 2009 jälkeen syntyneiltä koirilta. Kyselyllä pyritään kartoittamaan rodun terveydentilaa ja tunnistamaan rodussa huomiota vaativat terveysasiat.

Kennelliitto koostaa vastauksista tilastoja; koirakohtaisia tietoja ei luovuteta eteenpäin. Rotuyhdistys saa Kennelliitolta rotukohtaisen yhteenvedon, kun sadan vastauksen raja menee rikki. Tilastoja käytetään jalostuksen tavoiteohjelman taustatietona ja ne julkaistaan jäsenistön nähtäväksi kerhon nettisivulla ja Skotti-lehdessä.

Nyt kaikki mukaan vastaamaan terveyskyselyyn!
Kyselyn täyttämiseen menee vain noin 5 minuuttia.

Kiitos jo osallistuneille!