Vuosikokous ja luento 16.3.2019

VUOSIKOKOUS

Skotlanninterrierikerhon vuosikokous
Aika: lauantaina 16.3.2019 klo 12
Paikka: Uudenmaan leivän kabinetti, Klaukkalantie 69, Klaukkala

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  • Toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna
  • Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
  • Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle
  • Toimintasuunnitelman ja jäsenmaksun suuruuden hyväksyminen
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet
  • Valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
  • Käsitellään mahdolliset hallituksen vuosikokoukselle tuomat asiat. Näistä tiedotetaan viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta kerhon verkkosivulla (Skotlanninterrierikerho ry:n sääntöjen 9§ mukaisesti). Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokousvuoden tammikuun loppuun mennessä.

Kokouksen jälkeen palkitaan vuoden 2018 Skotti-kilpailun kärki.

LUENTO
Kasvattaja sopimusviidakossa – tietopaketti kasvattajien käyttämistä sopimuksista

Luento alkaa heti vuosikokouksen ja Vuoden Skotti –palkintojenjaon jälkeen . Luennoitsijana lakimies ja itsekin kasvattaja Kirsi Ola. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa skottimaiseen päivään!