Terveyskysely

Kennelliitto on avannut uudistetun terveyskyselyn osoitteessa https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely

Skotlanninterrierikerhon jalostustoimikunta toivoo, että myös skottien omistajat vastaisivat tähän kyselyyn. Voit vastata kaikkien nykyisten kuten myös edesmenneiden skottiesi osalta. Erityisesti toivomme vastauksia vuoden 2009 jälkeen syntyneiltä koirilta. Kyselyllä pyritään kartoittamaan rodun terveydentilaa ja tunnistamaan rodussa huomiota vaativat terveysasiat.

Kennelliitto koostaa vastauksista tilastoja; koirakohtaisia tietoja ei luovuteta eteenpäin. Rotuyhdistys saa Kennelliitolta rotukohtaisen yhteenvedon, kun sadan vastauksen raja menee rikki. Tilastoja käytetään jalostuksen tavoiteohjelman taustatietona ja ne julkaistaan jäsenistön nähtäväksi kerhon nettisivulla ja Skotti-lehdessä.

Nyt kaikki mukaan vastaamaan terveyskyselyyn!
Kyselyn täyttämiseen menee vain noin 5 minuuttia.

Kiitos jo osallistuneille!