Avainsana-arkisto: Toimintakertomus

SKOTLANNINTERRIERIKERHO – SKOTSKA TERRIERKLUBBEN RY: N  TOIMINTAKERTOMUS 2021 

YLEISTÄ 

Vuoden 2021 aikana rekisteröitiin 45 skotlanninterrieriä 13 pentueesta sekä 3 tuontikoiraa (Ruotsi,  Venäjä ja Viro). 

Skottibutiikin kautta jäsenille tarjottiin myös tänä vuonna seinäkalenteri. Kalenteria koristi joka  kuukausi kerhon jäsenten ottama kuva skotista tai skoteistaan. Kerholla oli myynnissä skottiaiheista tavaraa mm. erikoisnäyttelyssä. Raija Järvisen kokoelman tuotteita myytiin edelleen  butiikissa. Butiikin myyntitulot hyödynsivät lyhentämättömänä kerhon toimintaa. 

Suomen Terrierijärjestön TerriEri-näyttely pidettiin 8.8.2021 Vantaalla Hakunilan urheilupuistossa,  talkoisiin osallistui Néa Jäger. Pitkin vuotta kerho osallistui myös Suomen Terrierijärjestön  kokouksiin. 

Kerho osallistui Helsingin Seudun Kennelpiirin (HSKP) toimintaan osallistumalla terrierijaoston  kokouksiin. Edustajana toimi Christa Ahlbom, joka toimi terrierijaoston puheenjohtajana. HSKP  järjesti kaksi kehätotutusta syksyllä, joiden järjestelyihin Christa osallistui. Christa toimi myös  kerhon edustajana järjestäessään vuotuista Lemmikkien Joulusiunausta. 

Skottien ulkoilupäivä järjestettiin 30.10.2021 Lempäälän Elometsässä. Mukana oli 10 skottia  omistajineen. 

Helsingin Seudun Kennelpiiri ei jakanut avustuksia vuodelta 2021, tehdyt talkoopisteet päätettiin  laskea vuoden 2022 avustuksiin. 

HALLITUS 

Hallituksen kokoonpano oli 14.8.2021- 19.3.2022 

Maarit Kultala puheenjohtaja  

Nina Maalahti varapuheenjohtaja 

Anne Huhtala jäsen, sihteeri 

Mervi Mäkipää jäsen 

Tiina Somero jäsen 

Néa Jäger jäsen 

Arja Tuuliniemi jäsen 

Mari Kiljunen varajäsen  

Johanna Rainio varajäsen  

Hallitus on kokoontunut yhteensä 8 kertaa toimintakauden aikana. Kokoukset käytiin etäyhteydellä Zoom-yhteydellä. Rahastonhoitajana toimi Riitta-Liisa Hämäläinen, jäsensihteerinä Mari Kiljunen  ja toiminnantarkastajina Miina Kauttu-Hirvonen ja Esa Hirvonen. Varatoiminnantarkastajina Raija  ja Matti Yrjänäinen. 

MUUT TOIMIHENKILÖT 

Myyntiartikkelit butiikinpitäjä Nea Jäger 

Pentuvälittäjä Mervi Mäkipää 

Näyttelytulokset Katja Manninen, Nina Maalahti 

Näyttelyarvostelut Arja Tuuliniemi 

Kerhon www-sivut Mari Kiljunen

TOIMIKUNNAT 

Jalostustoimikuntaan kuuluivat Mervi Mäkipää (pj.), Néa Jäger, Christa Ahlbom ja Arja  Tuuliniemi. 

Erikoisnäyttely 2020 pidettiin covid-19 pandemian vuoksi 31.7.2021. Näyttelytoimikunta oli  Helsingin seudulta ja siihen kuuluivat Néa Jäger, Christa Ahlbom, Johanna Rainio, Jouni Perttula,  Terttu Parviainen, Christine Hellström, Arja Tuuliniemi. 

Lehti- ja nettitoimikuntaan kuuluivat: Mari Kiljunen, Maarit Kultala, Jouni Perttula, Laura  Kärkkäinen (3/2021 lähtien). Skotti-lehden päätoimittajana toimi Mari Kiljunen ja taittajana Reija  Arestova. 

YHDISTYKSEN EDUSTUS MUISSA KOIRAJÄRJESTÖISSÄ 

Kerhon edustajana Helsingin Seudun Kennelpiirissä (HSKP) on toiminut Christa Ahlbom ja  varaedustajana Johanna Rainio. Suomen Terrierijärjestössä (STJ) kerhoa on edustanut Néa Jäger, varajäsenenään Johanna Rainio. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Skotlanninterrierikerhon sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.8.2021 Tiiriön ABC-asemalla.  Kokouksessa oli paikalla 7 kerhon jäsentä. 

JÄSENISTÖ 

Jäsenmäärä 31.12.2021 oli seuraava: 

Kunniajäseniä 1 

Ainaisjäseniä 23 

Vuosijäseniä 210 

Perhejäseniä 3 

Yhteensä 237 

Skotlanninterrierikerhon jäsenmaksut vuonna 2021 olivat: 

Vuosijäsen 27 euroa 

Ulkomaisten jäsenten vuosijäsenyys 32 euroa 

Perhejäsen 7 euroa 

Ainaisjäsen 270 euroa 

Kasvattajat voivat ilmoittaa pentujensa uudet omistajat kerhon jäseniksi puoleen hintaan  ensimmäiseksi jäsenvuodeksi. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Skotti-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehdessä julkaistiin mm. kerhon virallisia  tiedotteita, näyttelytuloksia, jäsenistön kolumneja, pentuvälityksessä olevat pentueet sekä astutetut nartut. Painopaikka oli Printek Oy, Keuruu. 

Christa Ahlbom ja Arja Tuuliniemi kirjoittivat Ruotsin SkotteNytt-lehden vuoden ensimmäiseen  numeroon kerhon ajankohtaisista asioista. 

Terrilife-lehti ilmestyi 2021 4 kertaa, jokaisessa lehdessä oli skotlanninterrierit-palsta; kirjoittajina  Tiina Somero ja Maarit Kultala. 

Vuoden 2021 näyttelyarvosteluja julkaistiin kerhon www-sivuilla. Sähköiset näyttelyarvostelut  tallentuvat suoraan näyttelystä Kennelliiton järjestelmään. 

Kerhon virallinen Facebook-sivusto on toiminut kerhon nopeana tiedotusvälineenä ajankohtaisissa  asioissa. 

MEJÄ, AGILITY JA RALLYTOKO 

Metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen osallistui kaksi skottia (Sirkiss Storyville, Sirkiss Street  Spirit). Agilityyn osallistui kaksi skottia (Blue Moonlight Serendipity, Ranking Leia Shooting  Stars). 

JALOSTUS / TERVEYSTILASTOT 

Virallisia terveystutkimuksia on skoteille vuonna 2021 tehty 47 kappaletta. 

NÄYTTELYTOIMINTA 

Vuoden 2021 Skotlanninterrierikerhon erikoisnäyttely oli Espoossa 31.7.2021. Tuomarina toimi  Juha Palosaari. Näyttelyyn oli ilmoitettu 60 skottia. 

ROP, narttu Quaint Sherry Perry 

VSP, uros Quaint Theofilo 

ROP-pentu Flippix Yeah I’m A Rockstar 

ROP-juniori, narttu Misting’s Lollipop Lily 

VSP-juniori, uros Misting’s Leo Minor 

ROP-nuori, narttu Bartos Contessa 

VSP-nuori, uros Bartos Concorde 

ROP-veteraani, uros Quaint Quincent 

VSP-veteraani, narttu Sirkiss She Made Me Wait 

ROP-kasvattaja Kennel Quaint 

VUODEN SKOTTI 2021 

1. Quaint Sherry Perry, n, om. Reijo Portala  

2. Quaint Theofilo, u, om. Arja Tuuliniemi  

3. Sirkiss She Made Me Wait, n, om. Sirpa Huusari 

VUODEN NUORI SKOTTI 2021 

Misting’s Lollypop Lily, n, om. Jonna Taipale, Tuula Taipale  

VUODEN SKOTTIVETERAANI 2021 

Quaint Quincent, u, om. Arja Tuuliniemi 

VUODEN SKOTTIPENTU 2021 

Sirkiss Sassy Souvenir n, om. Sirpa Huusari, Nina ja Ville Maalahti 

VUODEN JALOSTUSSKOTTI 2021  

Sirkiss She Made Me Wait, n, om. Sirpa Huusari  

VUODEN SKOTTIKASVATTAJA 2021  

kennel Sirkiss, om. Sirpa Huusari 

VUODEN MEJÄ-SKOTTI 2021  

Sirkiss Storyville, u, om. Nina ja Ville Maalahti  

VUODEN AGILITY-SKOTTI-kunniamaininnat 

Blue Moonlight Serendipity, om. Eevi Klaus 

Ranking Leia Shooting Stars, om. Katja Laakkonen

TOIMINTAKERTOMUS 2020

C:\Users\Minni\AppData\Local\Temp\logo.tif

SKOTLANNINTERRIERIKERHO – SKOTSKA
TERRIERKLUBBEN RY: N TOIMINTAKERTOMUS 2020
YLEISTÄ

Vuoden 2020 aikana rekisteröitiin 70 skotlanninterrieriä 17 pentueesta sekä 6 tuontikoiraa (tuontimaat Viro ja Venäjä)
Kennelliiton KoiraExpossa 1.-2.2.2020 kerhoa edustivat Mervi Mäkipää.

Kerhon vuosikokouksen yhteydessä 27.6.2020 järjestettiin erikoistuomarikoulutus, joka oli avoin kerhon
jäsenille. Kouluttajana toimi ulkomuototuomari Veli-Pekka Kumpumäki.
Skottibutiikin kautta jäsenille tarjottiin tänäkin vuonna seinäkalenteri. Kerholla oli myynnissä skottiaiheista tavaraa kerhon vuosikokouksessa sekä kerhon harrastepäivässä. Raija Järvisen kokoelman tuotteita myytiin edelleen butiikissa. Butiikin myyntitulot hyödynsivät lyhentämättömänä kerhon toimintaa.

29.8.2020 järjestettiin kerhon harrastepäivä Kellokoskella Touhu & Temmellyksessä. Harrastepäivään 9 osallistui jäsentä skotteineen.

29.8.2020 järjestettiin kerhon harrastepäivä Kellokoskella Touhu & Temmellyksessä. Harrastepäivään 9 jäsentä skotteineen.

Suomen Terrierijärjestön TerriEri-näyttely pidettiin 6.9.2020 Hakunilan urheilupuistossa, talkoisiin osallistui Néa Jäger. Pitkin vuotta kerho osallistui myös Suomen Terrierijärjestön kokouksiin.
Kerho osallistui Helsingin Seudun Kennelpiirin (HSKP) toimintaan osallistumalla terrierijaoston kokouksiin.
HSKP järjesti kansainvälisen koiranäyttelyn Royal Canin Shown 12.-13.9.2020. Näyttelyn talkoisiin osallistuivat Christa Ahlbom ja Arja Tuuliniemi. HSKP järjesti kasvattajan peruskurssin 17.-18.10.2020, jonka järjestämisessä oli mukana Christa Ahlbom.
Rahaa Helsingin Seudun Kennelpiirin vuoden 2020 toiminnasta tuli kerholle 1276,60 €

HALLITUS
Hallituksen kokoonpano oli 27.6.2020-14.8.2021
Maarit Kultala puheenjohtaja (läsnä 7 kertaa)
Mervi Mäkipää varapuheenjohtaja (läsnä 6 kertaa)
Anne Huhtala jäsen, sihteeri (läsnä 5 kertaa)
Christa Ahlbom jäsen (läsnä 7 kertaa)
Néa Jäger jäsen (läsnä 7 kertaa)
Jouni Perttula, jäsen (läsnä 3 kertaa)
Katja Manninen, jäsen (läsnä 2 kertaa)
Mari Kiljunen varajäsen (läsnä 7 kertaa)
Johanna Rainio varajäsen (läsnä 5 kertaa)
Hallitus on kokoontunut yhteensä 7 kertaa toimintavuoden aikana. Kokoukset käytiin etäyhteydellä
Skypen välityksellä, yksi kokouksista oli sähköpostikokous.
Rahastonhoitajana toimi Riitta-Liisa Hämäläinen, jäsensihteerinä Mari Kiljunen ja
toiminnantarkastajina Miina Kauttu-Hirvonen ja Esa Hirvonen. Varatoiminnantarkastajina Raija ja Matti Yrjänäinen.

MUUT TOIMIHENKILÖT
Myyntiartikkelit butiikinpitäjä Nea Jäger
Pentuvälittäjä Mervi Mäkipää
Näyttelyarvostelut Arja Tuuliniemi
Kerhon www-sivut Teija Maronen, Maarit Kultala, Mari Kiljunen

TOIMIKUNNAT
Jalostustoimikuntaan kuuluivat Mervi Mäkipää (pj.), Katja Manninen, Néa Jäger ja Arja Tuuliniemi.
Lehti- ja nettitoimikuntaan kuuluivat: Maarit Kultala, Mari Kiljunen, Jouni Perttula, Tiina Somero ja Teija
Maronen. Skotti-lehden päätoimittajana toimi Mari Kiljunen, taittajana Reija Arestova.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä 31.12.2020 oli seuraava:
Kunniajäseniä 1
Ainaisjäseniä 23
Vuosijäseniä 217
Perhejäseniä 3
Yhteensä 244
Skotlanninterrierikerhon jäsenmaksut vuonna 2020 olivat:
Vuosijäsen 27 euroa
Ulkomaisten jäsenten vuosijäsenyys 32 euroa
Perhejäsen 7 euroa
Ainaisjäsen 270 euroa
Kasvattajat voivat ilmoittaa pentujensa uudet omistajat kerhon jäseniksi puoleen hintaan ensimmäiseksi
jäsenvuodeksi.

TIEDOTUSTOIMINTA
Skotti-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehdessä julkaistiin mm. kerhon virallisia tiedotteita,
näyttelytuloksia, jäsenistön kolumneja, pentuvälityksessä olevat pentueet sekä astutetut nartut. Painopaikka oli Printek Oy, Keuruu.
Terrilife-lehti ilmestyi 2020 4 kertaa, kolmessa lehdessä oli skotlanninterrierit-palsta; kirjoittajina Tuija Suomi, Tiina Somero ja Nina Maalahti.
Vuoden 2020 näyttelyarvosteluja julkaistiin kerhon www-sivuilla.
Kerhon virallinen Facebook-sivusto on toiminut kerhon nopeana tiedotusvälineenä ajankohtaisissa
asioissa.

MEJÄ JA AGILITY
Metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen osallistui yksi skotti (Sirkiss Storyville).
Agilitykilpailuihin osallistui kolme skottia (Begbie Eugenia Julienne, Blue Moonlight Serendipity ja Ranking
Leia Shooting Stars).

JALOSTUS / TERVEYSTILASTOT
Virallisia terveystutkimuksia on skoteille vuonna 2020 tehty 49 kappaletta.

NÄYTTELYTOIMINTA
Vuoden 2020 erikoisnäyttely päätettiin perua koronapandemian vuoksi. Myös vuoden skotti -kilpailut peruttiin edellä mainitusta syystä.