SKOTLANNINTERRIERIKERHO – SKOTSKA TERRIERKLUBBEN RY: N  TOIMINTAKERTOMUS 2021 

YLEISTÄ 

Vuoden 2021 aikana rekisteröitiin 45 skotlanninterrieriä 13 pentueesta sekä 3 tuontikoiraa (Ruotsi,  Venäjä ja Viro). 

Skottibutiikin kautta jäsenille tarjottiin myös tänä vuonna seinäkalenteri. Kalenteria koristi joka  kuukausi kerhon jäsenten ottama kuva skotista tai skoteistaan. Kerholla oli myynnissä skottiaiheista tavaraa mm. erikoisnäyttelyssä. Raija Järvisen kokoelman tuotteita myytiin edelleen  butiikissa. Butiikin myyntitulot hyödynsivät lyhentämättömänä kerhon toimintaa. 

Suomen Terrierijärjestön TerriEri-näyttely pidettiin 8.8.2021 Vantaalla Hakunilan urheilupuistossa,  talkoisiin osallistui Néa Jäger. Pitkin vuotta kerho osallistui myös Suomen Terrierijärjestön  kokouksiin. 

Kerho osallistui Helsingin Seudun Kennelpiirin (HSKP) toimintaan osallistumalla terrierijaoston  kokouksiin. Edustajana toimi Christa Ahlbom, joka toimi terrierijaoston puheenjohtajana. HSKP  järjesti kaksi kehätotutusta syksyllä, joiden järjestelyihin Christa osallistui. Christa toimi myös  kerhon edustajana järjestäessään vuotuista Lemmikkien Joulusiunausta. 

Skottien ulkoilupäivä järjestettiin 30.10.2021 Lempäälän Elometsässä. Mukana oli 10 skottia  omistajineen. 

Helsingin Seudun Kennelpiiri ei jakanut avustuksia vuodelta 2021, tehdyt talkoopisteet päätettiin  laskea vuoden 2022 avustuksiin. 

HALLITUS 

Hallituksen kokoonpano oli 14.8.2021- 19.3.2022 

Maarit Kultala puheenjohtaja  

Nina Maalahti varapuheenjohtaja 

Anne Huhtala jäsen, sihteeri 

Mervi Mäkipää jäsen 

Tiina Somero jäsen 

Néa Jäger jäsen 

Arja Tuuliniemi jäsen 

Mari Kiljunen varajäsen  

Johanna Rainio varajäsen  

Hallitus on kokoontunut yhteensä 8 kertaa toimintakauden aikana. Kokoukset käytiin etäyhteydellä Zoom-yhteydellä. Rahastonhoitajana toimi Riitta-Liisa Hämäläinen, jäsensihteerinä Mari Kiljunen  ja toiminnantarkastajina Miina Kauttu-Hirvonen ja Esa Hirvonen. Varatoiminnantarkastajina Raija  ja Matti Yrjänäinen. 

MUUT TOIMIHENKILÖT 

Myyntiartikkelit butiikinpitäjä Nea Jäger 

Pentuvälittäjä Mervi Mäkipää 

Näyttelytulokset Katja Manninen, Nina Maalahti 

Näyttelyarvostelut Arja Tuuliniemi 

Kerhon www-sivut Mari Kiljunen

TOIMIKUNNAT 

Jalostustoimikuntaan kuuluivat Mervi Mäkipää (pj.), Néa Jäger, Christa Ahlbom ja Arja  Tuuliniemi. 

Erikoisnäyttely 2020 pidettiin covid-19 pandemian vuoksi 31.7.2021. Näyttelytoimikunta oli  Helsingin seudulta ja siihen kuuluivat Néa Jäger, Christa Ahlbom, Johanna Rainio, Jouni Perttula,  Terttu Parviainen, Christine Hellström, Arja Tuuliniemi. 

Lehti- ja nettitoimikuntaan kuuluivat: Mari Kiljunen, Maarit Kultala, Jouni Perttula, Laura  Kärkkäinen (3/2021 lähtien). Skotti-lehden päätoimittajana toimi Mari Kiljunen ja taittajana Reija  Arestova. 

YHDISTYKSEN EDUSTUS MUISSA KOIRAJÄRJESTÖISSÄ 

Kerhon edustajana Helsingin Seudun Kennelpiirissä (HSKP) on toiminut Christa Ahlbom ja  varaedustajana Johanna Rainio. Suomen Terrierijärjestössä (STJ) kerhoa on edustanut Néa Jäger, varajäsenenään Johanna Rainio. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Skotlanninterrierikerhon sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.8.2021 Tiiriön ABC-asemalla.  Kokouksessa oli paikalla 7 kerhon jäsentä. 

JÄSENISTÖ 

Jäsenmäärä 31.12.2021 oli seuraava: 

Kunniajäseniä 1 

Ainaisjäseniä 23 

Vuosijäseniä 210 

Perhejäseniä 3 

Yhteensä 237 

Skotlanninterrierikerhon jäsenmaksut vuonna 2021 olivat: 

Vuosijäsen 27 euroa 

Ulkomaisten jäsenten vuosijäsenyys 32 euroa 

Perhejäsen 7 euroa 

Ainaisjäsen 270 euroa 

Kasvattajat voivat ilmoittaa pentujensa uudet omistajat kerhon jäseniksi puoleen hintaan  ensimmäiseksi jäsenvuodeksi. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Skotti-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehdessä julkaistiin mm. kerhon virallisia  tiedotteita, näyttelytuloksia, jäsenistön kolumneja, pentuvälityksessä olevat pentueet sekä astutetut nartut. Painopaikka oli Printek Oy, Keuruu. 

Christa Ahlbom ja Arja Tuuliniemi kirjoittivat Ruotsin SkotteNytt-lehden vuoden ensimmäiseen  numeroon kerhon ajankohtaisista asioista. 

Terrilife-lehti ilmestyi 2021 4 kertaa, jokaisessa lehdessä oli skotlanninterrierit-palsta; kirjoittajina  Tiina Somero ja Maarit Kultala. 

Vuoden 2021 näyttelyarvosteluja julkaistiin kerhon www-sivuilla. Sähköiset näyttelyarvostelut  tallentuvat suoraan näyttelystä Kennelliiton järjestelmään. 

Kerhon virallinen Facebook-sivusto on toiminut kerhon nopeana tiedotusvälineenä ajankohtaisissa  asioissa. 

MEJÄ, AGILITY JA RALLYTOKO 

Metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen osallistui kaksi skottia (Sirkiss Storyville, Sirkiss Street  Spirit). Agilityyn osallistui kaksi skottia (Blue Moonlight Serendipity, Ranking Leia Shooting  Stars). 

JALOSTUS / TERVEYSTILASTOT 

Virallisia terveystutkimuksia on skoteille vuonna 2021 tehty 47 kappaletta. 

NÄYTTELYTOIMINTA 

Vuoden 2021 Skotlanninterrierikerhon erikoisnäyttely oli Espoossa 31.7.2021. Tuomarina toimi  Juha Palosaari. Näyttelyyn oli ilmoitettu 60 skottia. 

ROP, narttu Quaint Sherry Perry 

VSP, uros Quaint Theofilo 

ROP-pentu Flippix Yeah I’m A Rockstar 

ROP-juniori, narttu Misting’s Lollipop Lily 

VSP-juniori, uros Misting’s Leo Minor 

ROP-nuori, narttu Bartos Contessa 

VSP-nuori, uros Bartos Concorde 

ROP-veteraani, uros Quaint Quincent 

VSP-veteraani, narttu Sirkiss She Made Me Wait 

ROP-kasvattaja Kennel Quaint 

VUODEN SKOTTI 2021 

1. Quaint Sherry Perry, n, om. Reijo Portala  

2. Quaint Theofilo, u, om. Arja Tuuliniemi  

3. Sirkiss She Made Me Wait, n, om. Sirpa Huusari 

VUODEN NUORI SKOTTI 2021 

Misting’s Lollypop Lily, n, om. Jonna Taipale, Tuula Taipale  

VUODEN SKOTTIVETERAANI 2021 

Quaint Quincent, u, om. Arja Tuuliniemi 

VUODEN SKOTTIPENTU 2021 

Sirkiss Sassy Souvenir n, om. Sirpa Huusari, Nina ja Ville Maalahti 

VUODEN JALOSTUSSKOTTI 2021  

Sirkiss She Made Me Wait, n, om. Sirpa Huusari  

VUODEN SKOTTIKASVATTAJA 2021  

kennel Sirkiss, om. Sirpa Huusari 

VUODEN MEJÄ-SKOTTI 2021  

Sirkiss Storyville, u, om. Nina ja Ville Maalahti  

VUODEN AGILITY-SKOTTI-kunniamaininnat 

Blue Moonlight Serendipity, om. Eevi Klaus 

Ranking Leia Shooting Stars, om. Katja Laakkonen

TOIMINTAKERTOMUS 2019

C:\Users\Minni\AppData\Local\Temp\logo.tif

SKOTLANNINTERRIERIKERHO – SKOTSKA TERRIERKLUBBEN RY: N TOIMINTAKERTOMUS 2019

YLEISTÄ
Vuoden 2019 aikana rekisteröitiin 51 skotlanninterrieriä 15 pentueesta sekä 2 tuontikoiraa (Ranska ja Tanska)

Kennelliiton KoiraExpossa 2.-3.2.2019 kerhoa edusti Mervi Mäkipää. 

Kerho järjesti 16.3.2019 vuosikokouksen jälkeen luennon Kasvattaja sopimusviidakossa – tietopaketti kasvattajien käyttämistä sopimuksista- Luennoitsijana toimi lakimies ja koirankasvattaja Kirsi Ola.

Kerho järjesti Mejään tutustumispäivän 25.8.2019 Mynämäellä. Päivän vetäjänä toimi aktiivinen mejä-harrastaja Minna Herrala ja sinne osallistui 3 skottia.

Skotlanninterrierikerho osallistui 12.-13.10.2019 Black & White viikonlopun järjestämiseen Oulussa yhdessä Westiekerhon sekä Oulun Seudun terrieriyhdistyksen kanssa. Myös Suomen Terrierijärjestö oli tukemassa tapahtumaa. Viikonlopun aikana järjestettiin kollegio skoteille ja westeille sekä trimmauskurssi ja näyttelykoulutus. Kollegiosta pätevöityivät uusiksi skottituomareiksi Anita Al-Bachy ja Jouko Leiviskä.

Kerho järjesti näyttelytreenit skoteilla Arabian Toukolan rantapuistossa Helsingissä 14.5.2019. Treenien vetäjänä toimi Hilde Fredriksson. Tähän liittyvästi Facebookin Skotlanninterrierit -ryhmässä sai kysellä skotin esittämiseen liittyviä asioita Hildeltä 13.5. klo 19-20

Kerho järjesti vuoden aikana kaksi trimmauskurssia. Ensimmäinen kurssi oli trimmauksen peruskurssi, joka järjestettiin Lempäälässä 28.9.2019. Kurssille osallistui 8 henkilöä. Toinen kurssi oli trimmauksen jatkokurssi, jossa perehdyttiin skotin näyttelytrimmauksen tekemiseen. Tämä kurssi järjestettiin Kirkkonummella 16.11.2019. Kurssille osallistui 7 henkilöä. Kurssien vetäjänä toimi Jouni Perttula.

Skottibutiikin kautta jäsenille tarjottiin myös tänä vuonna seinäkalenteri. Kalenteria koristi joka kuukausi kerhon jäsenten ottama kuva skotista tai skoteistaan. Kerholla oli myynnissä
skottiaiheista tavaraa mm. erikoisnäyttelyssä ja kerhon muissa tilaisuuksissa. Raija Järvisen kokoelman tuotteita myytiin edelleen butiikissa. Butiikin myyntitulot hyödynsivät
lyhentämättömänä kerhon toimintaa.

Suomen Terrierijärjestön TerriEri-näyttely pidettiin 24.8.2019 Hakunilan urheilupuistossa, talkoisiin osallistui Néa Jäger Pitkin vuotta kerho osallistui myös Suomen Terrierijärjestön kokouksiin.

Kerho osallistui Helsingin Seudun Kennelpiirin (HSKP) toimintaan osallistumalla terrierijaoston kokouksiin. HSKP:n 14.9.2019 järjestämän pentunäyttelyn talkoisiin osallistuivat Christa Ahlbom, Néa Jäger. ja Arja Tuuliniemi. HSKP terrierijaoston 30.5.2019 järjestämän match show:n talkoisiin osallistuivat Christa Ahlbom ja Arja Tuuliniemi. HSKP terrierijaosto kasvattajakurssin kokeiden tarkastukseen talkoina osallistui Christa Ahlbom.

Rahaa Helsingin Seudun Kennelpiirin vuoden 2019 toiminnasta tuli kerholle 730,43 euroa.

HALLITUS
Hallituksen kokoonpano oli 16.3.2019- 14.3.2020

Maarit Kultala puheenjohtaja (läsnä 6 kertaa)
Mervi Mäkipää varapuheenjohtaja (läsnä 5 kertaa)
Anne Huhtala jäsen, sihteeri (läsnä 7 kertaa)
Christa Ahlbom jäsen (läsnä 5 kertaa)
Néa Jäger jäsen (läsnä 5 kertaa)
Jouni Perttula, jäsen (läsnä 4 kertaa)
Katja Manninen, jäsen (läsnä 4 kertaa)

Teija Maronen varajäsen (läsnä 6 kertaa)
Johanna Rainio varajäsen (läsnä 2 kerran)

Hallitus on kokoontunut yhteensä 7 kertaa toimintavuoden aikana. Kokoukset käytiin etäyhteydellä Skypen välityksellä, yksi kokouksista oli sähköpostikokous.
Rahastonhoitajana toimi Riitta-Liisa Hämäläinen, jäsensihteerinä Terttu Parviainen ja toiminnantarkastajina Miina Kauttu-Hirvonen ja Esa Hirvonen. Varatoiminnantarkastajina Raija ja Matti Yrjänäinen.

MUUT TOIMIHENKILÖT
Myyntiartikkelit butiikinpitäjä Nea Jäger
Pentuvälittäjä Mervi Mäkipää
Näyttelytulokset Christa Ahlbom
Näyttelyarvostelut Arja Tuuliniemi
Kerhon www-sivut Teija Maronen, Maarit Kultala, Christa Ahlbom


TOIMIKUNNAT
Jalostustoimikuntaan kuuluivat Mervi Mäkipää (pj.), Heidi Kainulainen, Néa Jäger, Tuija Suomi ja Teija Maronen.

Erikoisnäyttelyn 2019 näyttelytoimikunta oli Tampereen seudulta ja siihen kuuluivat Maarit Kultala, Mervi Mäkipää, Anne Huhtala, Tuija Suomi, Susanna Seppälä ja Tero Haapakoski.

Lehti- ja nettitoimikuntaan kuuluivat: Christa Ahlbom, Katja Manninen, Mervi Mäkipää ja Minna Teerijoki. Terttu Parviainen ja Jouni Perttula. Skotti-lehden päätoimittajana toimi Christa Ahlbom ja taittajana Reija Keskinen.

YHDISTYKSEN EDUSTUS MUISSA KOIRAJÄRJESTÖISSÄ
Kerhon edustajana Helsingin Seudun Kennelpiirissä (HSKP) on toiminut Christa Ahlbom ja varaedustajana Johanna Rainio. Suomen Terrierijärjestössä (STJ) kerhoa on edustanut
Néa Jäger, varajäsenenään Johanna Rainio.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Skotlanninterrierikerhon sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.3.2019 Klaukkalassa.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä 31.12.2019 oli seuraava:
Kunniajäseniä 1
Ainaisjäseniä 18
Vuosijäseniä 223
Perhejäseniä 6
Yhteensä 248

Skotlanninterrierikerhon jäsenmaksut vuonna 2019 olivat:
Vuosijäsen 27 euroa
Ulkomaisten jäsenten vuosijäsenyys 32 euroa
Perhejäsen 7 euroa
Ainaisjäsen 270 euroa
Kasvattajat voivat ilmoittaa pentujensa uudet omistajat kerhon jäseniksi puoleen hintaan ensimmäiseksi jäsenvuodeksi.

TIEDOTUSTOIMINTA
Skotti-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehdessä julkaistiin mm. kerhon virallisia tiedotteita, näyttelytuloksia, jäsenistön kolumneja, pentuvälityksessä olevat pentueet sekä
astutetut nartut. Painopaikka oli Printek Oy, Keuruu.

Ruotsin SkotteNytt-lehden Pohjoismaat-palstalle kirjoitettiin kerhon ajankohtaisista asioista; kirjoittajina lehteen 1/2019 Christa Ahlbom ja lehteen 2/2019 Arja Tuuliniemi, Néa Jäger avusti kääntämisessä. Lehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa.


Terrilife-lehti ilmestyi 2019 4 kertaa, 3/4 lehdessä oli skotlanninterrierit-palsta; kirjoittajina Tuija Suomi.

Vuoden 2019 näyttelyarvosteluja julkaistiin kerhon www-sivuilla.

Kerhon virallinen Facebook-sivusto on toiminut kerhon nopeana tiedotusvälineenä ajankohtaisissa asioissa. 

MEJÄ, AGILITY JA RALLYTOKO
Metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen osallistui kaksi skottia (Flippix Kiss My Lips ja Sirkiss Storyville). Agilityyn osallistui yksi skotti (Begbie Eugenia Julienne) ja Rallytokoon yksi skotti (Pionin Dancing with Enimen).

JALOSTUS / TERVEYSTILASTOT
Virallisia terveystutkimuksia on skoteille vuonna 2019 tehty 68 kappaletta.

NÄYTTELYTOIMINTA
Vuoden 2019 Skotlanninterrierikerhon erikoisnäyttely oli Kangasalla 3.8.2019. Tuomarina toimi Carol Ann Rutherford Iso-Britanniasta (kennel Carisco). Näyttelyyn oli ilmoitettu 76 skottia.

ROP, narttu Filisite Brash Beauty Never Lies
VSP, uros Quaint Quincent
ROP-juniori, uros Sirkiss Stay Cool
VSP-juniori, narttu Filisite Brash Ice and Flames
ROP-nuori, uros Flippix Under The Jazz Beat
VSP-nuori, narttu Mariss Shaula
ROP-veteraani, narttu Filisite Brash Koh-I-Noor
VSP-veteraani, uros Tartan Style Countryman
ROP-kasvattaja Kennel Sirkiss
ROP-jälkeläisluokka Sirkiss She Made Me Wait

VUODEN SKOTTI 2019 

1. Quaint Sherry Perry, n, om. Reijo Portala
2. Quaint Quincent, u, om. Arja Tuuliniemi
3. Sandinista Streetwise, u, om. Sirkku Tuhkanen 

VUODEN NUORI SKOTTI 2019 

Quaint Sherry Perry, n, om. Reijo Portala 

VUODEN SKOTTIVETERAANI 2019 

Glen Grant’s Must Ang, u, om. Meri Tanskanen 

VUODEN SKOTTIPENTU 2019 

Gilmoore’s Head Over Heels, n, om. Minka Nuutinen 

VUODEN JALOSTUSSKOTTI 2019 

Sirkiss She Made Me Wait, n, om. Sirpa Huusari 

VUODEN SKOTTIKASVATTAJA 2019 

kennel Flippix, om. Heidi Kainulainen 

VUODEN AGILITY-SKOTTI 2019 

Begbie Eugenia Julienne, n, om. Kaarina Selander 

VUODEN MEJÄ-SKOTTI 2019 

Sirkiss Storyville, u, om. Nina Maalahti 

VUODEN RALLY-TOKO -SKOTTI 2019 

Pionin Dancing With Enimen, u, om. Aino Martikainen